1 Doushicage

Hvem Er Jeg Essay Outline

 Octavius Skriveportal for Viby Gymnasium Stx

Skrivehandlinger i engelsk


Write an essay in which you analyse and interpret …
I de engelske opgaver vil du blive bedt om at udføre en eller flere af følgende skrivehandlinger:

 • To analyse
  Skrivehandlingen analyse (analysere) består i at undersøge teksten nærmere: dens bestanddele, virkemidler, temaer osv.
 • To interpret
  Skrivehandlingen interpret (fortolke) består i at forklare, hvordan de enkelte bestanddele skal forstås i tekstens sammenhæng og dermed at klarlægge tekstens budskab.
 • To account for
  Skrivehandlingen account for (redegøre for) består i at formidle — loyalt og neutralt — hovedsynspunkter i materialet: Hvem siger hvad om hvilket emne? Husk at bruge distancemarkører!
 • To give an outline of
  Skrivehandlingen give an outlineof (give et sammendrag af, sammedrage) består i at man giver et summary af en eller flere tekster med fokus på teksternes synspunkter vedrørende opgavens emne, idet man holder synspunkterne op mod hinanden. Et outline kan struktureres efter teksterne (tekst A siger ..., tekst B siger ..., tekst C siger ...), eller efter emnet (tekst A og tekst B er enige om at ..., mens tekst C mener). Husk at bruge distancemarkører!
 • To characterize
  Skrivehandlingen characterize (karakterisere) består i at samle de karakteristiske træk for en person, en tekst, en skrivestil, et emne, osv, sammen.
 • To comment on
  Skrivehandlingen comment on (kommentere) består i at tage materialets oplysninger op til overvejelse, fx ved at diskutere tekstens påstande eller ved at perspektivere til andre tekster eller sammenhænge.
 • To discuss
  Skrivehandlingen discuss (diskutere) består i at fremdrage holdninger til et emne. Emnet vil fremgå af opgaveformuleringen. En diskussion sammenstiller forskellige og ofte modsatrettede synspunkter med argumentation for disse, og den kan afsluttes med argumenteret personlig stillingtagen.

 • To write an essay
  I engelskfaglig sammenhæng er et essay en analyserende artikel med strukturen: indledning -- hoveddel -- afslutning.
  • Indledningen skal føre læseren ind til emnet
  • Hoveddelen skal behandle emnet; den opdeles ofte i tre underafsnit
  • Afrundingen skal lukke og slukke

     Læs mere om essayet i artiklerne om de forskellige eksamensopgavers Delprøve 2Hvordan adskiller et essay i engelsk sig fra et i dansk?

I engelsk er et essay en ganske anden ting end i dansk. (Derfor er forskellen nu blevet understreget i opgaverne ved at du i opgaverne fra og med 2014 bliver bedt om at skrive et analytical essay).
I engelsk er essayet/det analytiske essay afgørende forskelligt fra essayet i dansk på følgende punkter:

 • Det er ikke interesseret i dine personlige tanker og overvejelser om emnet
 • Det har en lukket slutning – det bevæger sig altså frem mod en konklusion
 • Teksten er hele tiden i centrum – du skal altså ikke bevæge dig fra analysen af teksten over i betragtninger over dens emne, men afslutte essayet ved at afrunde din analyse og fortolkning.
På denne side kan du finde en oversigt over forskellige typer af skrivehandlinger i Engelsk

Læs også

Hvad er en distancemarkør?
En distancemarkør (redegørelsesmarkør) er et ord eller en vending der tydeliggør at det der siges nu, eller lige er blevet sagt, ikke er udtryk for din mening, men stammer fra teksten. Typiske eksempler kunne være:
 • 'Mary Jenkins says that ...'
 • 'The author claims that ...'
 • 'According to MJ, school is ...'
De er vigtige i alle former for redegørelse, analyse og diskussion.Types of Outlines and Samples

Alphanumeric Outlines

This is the most common type of outline and usually instantly recognizable to most people. The formatting follows these characters, in this order:

 • Roman Numerals
 • Capitalized Letters
 • Arabic Numerals
 • Lowercase Letters

If the outline needs to subdivide beyond these divisions, use Arabic numerals inside parentheses and then lowercase letters inside parentheses. Select the "Sample Outlines" PDF in the Media Box above to download the sample of this outline.

The sample PDF in the Media Box above is an example of an outline that a student might create before writing an essay. In order to organize her thoughts and make sure that she has not forgotten any key points that she wants to address, she creates the outline as a framework for her essay.

What is the assignment?

Your instructor asks the class to write an expository (explanatory) essay on the typical steps a high school student would follow in order to apply to college.

What is the purpose of this essay?

To explain the process for applying to college

Who is the intended audience for this essay?

High school students intending to apply to college and their parents

What is the essay's thesis statement?

When applying to college, a student follows a certain process which includes choosing the right schools and preparing the application materials.

Full Sentence Outlines

The full sentence outline format is essentially the same as the Alphanumeric outline. The main difference (as the title suggests) is that full sentences are required at each level of the outline. This outline is most often used when preparing a traditional essay. Select the "Sample Outlines" PDF in the Media Box above to download the sample of this outline.

Decimal Outlines

The decimal outline is similar in format to the alphanumeric outline. The added benefit is a system of decimal notation that clearly shows how every level of the outline relates to the larger whole. Select the "Sample Outlines" PDF in the Media Box above to download the sample of this outline.

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *